Den svenska klimatkampanjen

En del av Sveriges klimatstrategi. ISBN 91-620-5365-5.