Nya miljökvalitetsnormer och delmål för miljökvalitetsmålet Frisk luft

Rapport. ISBN 91-620-5357-4.

Sidor
42
Utgiven
2004-03
Pris
153,00 kr. (exkl moms)
162,18 kr. (inkl moms)
ISBN
91-620-5357-4

Rapporten är en redovisning av ett regeringsuppdrag och ger förslag till de nya delmål och miljökvalitetsnormer som efterfrågats i den fördjupade utvärderingen av miljömålet Frisk luft.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.