Förslag för kostnadseffektiv minskning av kväveoxidutsläpp

Rapport. Kväveoxidavgift och handelssystem för utsläppsrätter. ISBN 91-620-5356-6.

Sidor
128
Utgiven
2004-03
Pris
159,00 kr. (exkl moms)
168,54 kr. (inkl moms)
ISBN
91-620-5356-6
Författare
Mats Lindgren, Hans Hjortsberg och Mark Storey.

Kväveoxidavgift och handelssystem för utsläppsrätter. I rapporten redovisas möjligheterna att minska utsläppen av kväveoxider (NOx), genom utökning av NOx-avgiftens omfattning och justering av avgiftens storlek. Även möjligheterna för ett nationellt handelssystem för NOx-utsläppsrätter behandlas.

- - -

Beställvara, ej rabatt.