Humanekologiska perspektiv på hållbar produktion och konsumtion

Rapporten ger ett humanekologiskt perspektiv på hållbar produktion och konsumtion samt en kritisk granskning av den integrerade produktpolitiken (IPP). ISBN: 91-620-5354-X