Trängselavgifter i Stockholm – Effekter på luftkvalitet och hälsa

Rapporten är en studie som visar att trängselavgifter kan minska trafikarbetet och därmed förbättra luftkvaliteten. ISBN: 91-620-5336-1