Kväveoxidavgiften – ett effektivt styrmedel

En utvärdering av hur NOX-avgiften styrt utsläpp och kostnader. ISBN 91-620-5335-3.