Naturliga köldmedier – Exempel på lyckade installationer

Rapport om centrala urvalskriterier. ISBN 91-620-5326-4.

Sidor
22
Utgiven
2003-12
Pris
112,00 kr. (exkl moms)
118,72 kr. (inkl moms)
ISBN
91-620-5326-4
Författare
Morgan Runesson.

Att välja en miljöanpassad kyl- och/eller värmeanläggning innebär att ett antal urvalskriterier är centrala. Dessa finns sammanställda i denna rapport tillsammans med hänvisningar till anläggningar där dessa tillämpats.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.