Demonstration av uthålligt skogsbruk inom Vällenområdet i Uppland

Rapporten sammanfattar resultaten från metodikstudierna i LIFE-Vällen projektet. ISBN 91-620-5323-X.

Sidor
58
Utgiven
2004-01
Pris
0 kr.
ISBN
91-620-5323-X

Rapporten sammanfattar resultaten från metodikstudierna i LIFE-Vällen-projektet, som har givit värdefulla erfarenheter i det fortsatta utvecklingsarbetet för att bevara, skydda och förstärka den biologiska mångfalden i de skogliga ekosystemen.