Demonstration av uthålligt skogsbruk inom Vällenområdet i Uppland

Rapporten sammanfattar resultaten från metodikstudierna i LIFE-Vällen projektet. ISBN 91-620-5323-X.