Skyddande ozonskikt

Den första fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålet Skyddande ozonskikt. ISBN 91-620-5320-5.