Frisk luft

Rapporten är den första fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålet Frisk luft beskriver luftmiljöns tillstånd. ISBN 91-620-5318-3.

Sidor
102
Utgiven
2003-11
Pris
181,00 kr. (exkl moms)
191,86 kr. (inkl moms)
ISBN
91-620-5318-3

Den första fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålet Frisk luft beskriver luftmiljöns tillstånd, förbättringar i omgivningsluften och luftfrågornas fokus idag. Förslag till förändringar av delmålen och åtgärdsförslag inom olika områden diskuteras.

- - -

Betälltryck, ej rabatt.