Frisk luft

Rapporten är den första fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålet Frisk luft beskriver luftmiljöns tillstånd. ISBN 91-620-5318-3.