Efterbehandling under utveckling – en utvärdering

Rapporten riktar sig till de som arbetar med efterbehandling lokalt och regionalt, men också till beslutsfattare på central nivå. ISBN: 91-620-5313-2