Begränsad användning av flourerade växthusgaser – Bilagor

Bilagor till regeringsuppdraget, rapport 5311. ISBN 91-620-5312-4.