Under ytan i Färnebofjärden

Boken beskriver fisken i nationalparken samt sätter det nuvarande beståndet i relation till hela Dalälvens avrinningsområde. ISBN 91-620-5303-5.