Under ytan i Färnebofjärden

Boken beskriver fisken i nationalparken samt sätter det nuvarande beståndet i relation till hela Dalälvens avrinningsområde. ISBN 91-620-5303-5.

Sidor
74
Utgiven
2004-12
Pris
150,00 kr. (exkl moms)
159,00 kr. (inkl moms)
ISBN
91-620-5303-5
Författare
Henrik C Andersson.

Fiskebeståndet – då och nu

Boken beskriver fisken i nationalparken samt sätter det nuvarande beståndet i relation till hela Dalälvens avrinningsområde. Den beskriver också fiskbeståndets förändring över tiden och ger en ökad förståelse för fiskens roll i ekosystemet.