Fart eller miljö: är avvägningarna rimliga?

En analys att användas för samhällsekonomiska bedömningar av väginvesteringar. ISBN 91-620-5271-3.