Värdering av tid, olyckor och miljö vid väginvesteringar

I rapporten görs en kartläggning av genomförda samhällsekonomiska kalkyler för väginvesteringar. ISBN: 91-620-5270-5