Att mäta produkters miljöbelastning

För att begränsa miljöpåverkan från produkter behövs en ökad och samlad kunskap och information om produkters miljöpåverkan. Här redovisas CPMs erfarenheter. ISBN 91-620-5269-1.