Myndigheternas sektorsansvar för ekologiskt hållbar utveckling

Rapporten är en redovisning av presentationer och diskussioner från ett seminarium. ISBN: 91-620-5268-3