Tillsyn och Miljömål, en idésamling

Rapport med idéer och exempel på arbetsformer där miljökvalitetsmålen styrt tillsynsarbetet, vid länsstyrelser och kommuner. ISBN: 91-620-5267-5