Kommunerna och miljömålen

Naturvårdsverket har studerat miljömålsarbetet i åtta kommuner under 2002. ISBN 91-620-5265-9.