Lokal förankring av naturvård genom deltagande och dialog

Slutrapport från Naturvårdsverkets projekt om lokal förankring av naturvård. ISBN 91-620-5264-0.