Förvaltningsplan för mellanskarv och storskarv

Förvaltningsplan för skarv. ISBN 91-620-5261-6.