Exemplets makt

Utvärdering av hur arbetet med goda exempel fungerar i miljöarbetet. ISBN 91-620-5259-4.