Transport – Retention – Källfördelning

Belastning på havet. Rapporten är uppdelad i 2 delar för nedladdning. ISBN 91-620-5247-0.

Sidor
116
Utgiven
2002-10
Pris
269,00 kr. (exkl moms)
285,14 kr. (inkl moms)
ISBN
91-620-5247-0
Författare
Maja Brandt Helène Ejhed.

Belastning på havet

Den vattenburna belastningen från Sverige till omgivande havsbassänger har beräknats för år 2000 och som långtidsmedelvärden för kväve och fosfor för perioden 1985–1999. Rapporten är uppdelad i två delar för nedladding.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.