Erfarenheter av ansvar inom avfallsbranschen

Underlagsrapport till uppdrag om ett ekologiskt hållbart omhändertagande av avfall. ISBN: 91-620-5244-6