Exempel på insamling och behandling av hushållsavfall

Rapport. ISBN 91-620-5243-8.