Metodik för inventering av skyddszoner vid sjöar och vattendrag

Rapport som ingår i LIFE-Vällen. ISBN 91-620-5238-1.