Robusta uthålliga små avloppssystem

Rapporten är en sammanställning av internationella kunskaper om tekniker och systemlösningar. ISBN 91-620-5224-1.

Sidor
117
Utgiven
2003-01
Pris
0 kr.
ISBN
91-620-5224-1

Enskilda avlopp är en stor utsläppskälla av fosfor till vatten. Rapporten är en sammanställning av internationella kunskaper om tekniker och systemlösningar för enskilda och små anläggningar. Tiotalet systemlösningar har studerats via litteraturen.