Återanvändning av växtnäring från avlopp – aktörernas värderingar, ställningstaganden och agerande

Rapporten bygger på intervjuer. ISBN 91-620-5223-3.

Utgiven
2003-06
Pris
128,00 kr. (exkl moms)
135,68 kr. (inkl moms)
ISBN
91-620-5223-3

Detta är en kartläggning av inställningen till användning av växtnäringsprodukter från avlopp i jordbruket. Rapporten bygger på intervjuer av olika företrädare inom livsmedelssektorn, avfallshanteringen, myndigheter och organisationer.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.