Samhällsekonomisk analys av system för återanvändning av fosfor ur avlopp

Rapport. Handlar om företags- och samhällsekonomiska konsekvenser av olika system som finns beskrivna i rapporten. ISBN 91-620-5222-5.

Sidor
67
Utgiven
2002-12
Pris
0 kr.
ISBN
91-620-5222-5

Den här rapporten handlar om företags- och samhällsekonomiska konsekvenser av olika system som finns beskrivna i rapporten "System för återanvändning av fosfor ur avlopp".

Underlagsrapport till regeringsuppdraget "Bra slam och fosfor i kretslopp".

- - -