Om införandet i Sverige av direktiv (76-464 EEG) om utsläpp av vissa farliga ämnen

Redovisning av ett regeringsuppdrag. ISBN 91-620-5204-7.