Tillståndsprövning och teknisk utveckling

Utvärdering med exempel från sulfatmassaindustrin i Sverige. ISBN 91-620-5197-0.