Återvinning av biologiskt nedbrytbart avfall

Underlagsrapport till uppdrag om ett ekologiskt omhändertagande av avfall. ISBN: 91-620-5194-6