Avfallsförbränning – försiktighetsprincipen och kunskapskravet enligt miljöbalken

Rapporten redogör för dagens hantering av avfall och vilka lagar och bestämmelser som styr hanteringen. ISBN: 91-620-5193-8