Regeringsuppdrag om deponering av avfall i glesbebyggelse

Det finns inga skäl till undantag för glesbygdens enstaka deponier, menar Naturvårdsverket i sin rapport till regeringen. ISBN 91-620-5191-1.