Samverkan Miljö & Regional utveckling

Resultatet av en studie av självstyrelseorganens miljöarbete. ISBN 620-5189-X.