Kartläggning m m av strandskyddsbestämmelserna

I detta regeringsuppdrag ges förslag till både lättnader och skärpningar i strandskyddet. ISBN 91-620-5185-7.