Environmental impact from different modes of transport

Report. Method of comparison. In English. ISBN 91-620-5183-0.

Sidor
62
Utgiven
2002-03
Pris
0 kr.
ISBN
91-620-5183-0

Method of comparison. Rapporten beskriver ett helt nytt sätt att jämföra miljöpåverkan och miljöeffekter längs en transportkedja. Metoden kan användas för att jämföra och analysera olika transporters inverkan på klimat, buller, hälsa, mark och ozon. In English.