Vägavgifter

Boken analyserar svenska och internationella erfarenheter av vägavgiftssystem med avseende på miljöeffekter, samhällsekonomi, acceptans och lagstiftning. ISBN 91-620-5182-2.