Metodik för inventering av död ved

Rapport. LIFE Vällen. Detta är ett av flera projekt i nordöstra Uppland, vars syfte har varit att ta fram olika metodiker för att följa upp ett uthålligt skogsbruk. ISBN: 91-620-5181-4