Miljökvalitetsnorm för nitrat i grundvatten

Dricksvatten som tas från grundvattentäkter i södra Sveriges jordbruksbygder innehåller i flera fall hälsofarliga nivåer av nitrat. ISBN 91-620-5180-6