Ett ekologiskt hållbart omhändertagande av avfall

Naturvårdsverkets redovisning av uppdraget. ISBN 91-620-5177-6.