Skogabyförsöket

Boken redovisar effekter av långvarig kväve- och svaveltillförsel till ett skogsekosystem. ISBN 91-620-5173-3.