Småfjärilsfaunan på Gotska Sandön

Entomologen Jan Å Jonasson har inventerat småfjärilsfaunan till glädje för alla som är nyfikna på öns exklusiva insektsfauna. ISBN 91-620-5164-4.