Bredda perspektiven!

Rapporten redovisar resultaten från ett pilotlänsprojekt som genomfördes under våren 2001. ISBN 91-620-5163-6.