Integrering av kommunaltekniska system

Samordning för bättre resurseffektivitet skapar både möjligheter och problem. ISBN 91-620-5160-1.