Har producenterna nått målen?

Här visas att producenterna i stort sett har klarat återvinningsmålen för förpackningar år 2000. ISBN 91-620-5156-3.