MKB under utveckling

Det här är den första utvärderingen av miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) enligt miljöbalkens regler. ISBN 91-620-6199-2.