Halter av 61 spårelement i avloppsslam

Rapport som redovisar halter av 61 grundämnen i bl a avloppsslam, i stallgödsel från svin och nötkreatur. ISBN 91-620-5148-2.