Miljöpåverkan från olika transportslag

Rapporten beskriver ett sätt att jämföra miljöpåverkan och miljöeffekter längs en transportkedja. ISBN 91-620-5143-1.