Miljöpåverkan från olika transportslag

Rapporten beskriver ett sätt att jämföra miljöpåverkan och miljöeffekter längs en transportkedja. ISBN 91-620-5143-1.

Sidor
128
Utgiven
2001-10
Pris
0 kr.
ISBN
91-620-5143-1

Rapporten beskriver ett sätt att jämföra miljöpåverkan och miljöeffekter längs en transportkedja. I en beräkningsmodell – finns som excelfil – kan du jämföra och analysera olika transporters inverkan på klimat, buller, hälsa, mark och ozon.

OBS! Motsvaras i pdf av totalt 4 filer.