Begränsning av koloxidhalt i rökgas från fastbränsleeldning

Här beskrivs konsekvenserna av planerade generella begränsningar av koloxidhalter i rökgaser. ISBN 91-620-5140-7.

Sidor
28
Utgiven
2001-01
Pris
101,00 kr. (exkl moms)
107,06 kr. (inkl moms)
ISBN
91-620-5140-7

För att minimera kväveoxidutsläppen vid energiproduktion har många anläggningar trimmats, vilket har medfört förhöjda utsläpp av kolväteföreningar. Här beskrivs konsekvenserna av planerade generella begränsningar av koloxidhalter i rökgaser.

- - -