Begränsning av koloxidhalt i rökgas från fastbränsleeldning

Här beskrivs konsekvenserna av planerade generella begränsningar av koloxidhalter i rökgaser. ISBN 91-620-5140-7.